Dienstmededelingen

SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Bewerk tekst van deze pagina
Zoek:

Op deze pagina komen diverse mededelingen met betrekking tot de sabeltrainingen, tornooien, organisaties, enzovoort...

Dikwijls worden dergelijke berichten per email verspreid, maar aangezien iedereen geacht wordt ook de wiki dagelijks te raadplegen, kan dit kanaal evengoed dienen (wijzigingen duiken op in RecenteWijzigingen, alwaar trouwens een permanente link naar deze pagina is aangebracht)

Geen training

In deze rubriek, die steeds bovenaan deze pagina blijft staan, wordt steeds vermeld wanneer er geen training is. Aan alle trainers wordt met aandrang gevraagd hieraan de nodige aandacht te besteden, i.e. de rubriek volledig, correct en tijdig in te vullen. Nog al te vaak staan schermers voor een gesloten deur.

Standaard geen training op wettelijke feestdagen, verder steeds training, ook tijdens schoolvakanties, van augustus tot en met mei. Tenzij door het trainers team anders aangegeven.

Geen training op


Gebruik van de wiki

Beste schermers, naar aanleiding van het tornooi in Leuven, is het nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden, dat deze wiki lang niet meer zo goed benut wordt als vroeger. Het is allesbehalve leuk om een donderdagavond voor het tornooi (nog maar eens) te ontdekken dat er geen scheidsrechters zijn, dat het vervoer nog niet in orde is, en noem maar op...

Jullie zijn allemaal, al dan niet al volwassen, oud genoeg om jullie verantwoordelijkheid op te nemen.

Jullie zijn allemaal genoeg bedreven in facebook, twitter, email... De meesten hebben een smartphone. Hoeveel werk is het om naast jullie ochtendlijke check-up van facebook even snel de wiki te checken?

Voor de scheidsrechters onder jullie, als jullie zien dat er een tornooi is, dat er veel schermers gaan, dan is het toch maar logisch dat er ook voldoende scheidsrechters moeten zijn?? Is het dan zooooveel gevraagd om even kort aan te geven of jullie al dan niet kunnen?

Meermaals moeten mensen de kastanjes uit het vuur halen, meermaals zijn het altijd dezelfde mensen. Dit is allesbehalve leuk.

Ergens hoopte ik dat wat jullie geleerd hebben van mensen zoals Olivier, Seppe, Pedro, Servaas, Harry,....hoog in het vaandel zouden dragen. Dat jullie de spreekwoordelijke sabel wat meer zouden overnemen, bewerken, en doorgeven. Dat jullie met evenveel enthousiasme wat zij al die jaren al doen, hen wat meer zouden ontlasten, door jullie te engageren.

Het aantal scheidsrechters blijft een probleem. Ook al lijkt het je in het begin niet veel, probeer het, en geef de schermers die na jullie komen ook de kans om op tornooi te gaan. Want zonder scheidsrechters, geen tornooi.

Breng eens opnieuw wat meer vuur in die sabel!!

Ik dank jullie,

Nijntje


Vrijdagtraining

Dankzij het initiatief van Hanne is de vrijdagtraining intussen weer volwaardig deel van het programma. Dit seizoen is Hanne de hoofdtrainer op vrijdag, bijgestaan door een andere trainer in beurtrol.


Opvolgen tornooien

Liefste schermers, zoals gewoonlijk wachten jullie ook dit seizoen weer tot het laatste nippertje om op de wiki aan te geven hoe jullie op de diverse tornooien zullen geraken, of wat jullie kunnen doen om daarbij te helpen. Ik smeek jullie op mijn blote knietjes: gelieve vandaag nog jullie tornooien op de wiki te overlopen, en aan te geven hoe het zit met vervoer wat jezelf betreft, bijvoorbeeld voor het BK junioren komende zondag, maar evenzo voor de andere tornooien in de nabije toekomst. Zet je naam bij een auto, of voeg een auto toe, of geef aan dat je (nog) geen vervoer hebt. We moeten tijdig weten of we bijzondere maatregelen moeten treffen. Waarvoor dank. -- Olivier


Materiaalnormen

Transparante maskers

In Duitsland is het gebruik van transparante maskers ook verboden op sabel, behalve op EFC-tornooien (i.e. enkel Göppingen; en niet Kenten, Mülheim, etc.). Zorg ervoor dat je een niet-transparant masker hebt indien nodig. (Noot: in de praktijk wordt er geen probleem van gemaakt.)

Update: ook de FIE verbiedt nu deze maskers. Geen meer kopen dus, en als je geen klassiek (competitie)masker hebt, best aanschaffen. Invoegetreding: 1 maart 2014

Handschoenen

Opnieuw grote paniek bij de FIE, deze keer ten gevolge van accidenten in Dormagen?

Décisions du Comité Exécutif – Réunion du 26 février 2011

Sabre : Blessures à la main/bras

Un certain nombre de blessures sont intervenues avec des lames non cassées qui ont pénétré les gants ou qui sont entrés par le trou par lequel passe le fil de corps. Suite aux recommandations des Commissions SEMI et Médicale, le Comité Exécutif a décidé ce qui suit :

Mesures immédiates :

Mesures subséquentes :
Un groupe de travail a été créé, dirigé par M. Giorgio Scarso et composé de 2 membres de la Commission médicale, 2 membres de la Commission SEMI, 2 fabricants et 1 athlète. Ce groupe devra étudier les éventuelles autres mesures à proposer dont des :

Le groupe de travail devra présenter ses conclusions d’ici 3 mois au plus tard.


Orde in de kleedkamer

Tijdens de vergadering van de sportcommissie op 23 maart werd beslist dat in de kleedkamers tussen de trainingen in enkel nog schermmateriaal mag achtergelaten worden. Alle ander materiaal (t-shirts, ondergoed, kousen, handdoeken, ...) moet meegenomen worden naar huis. In principe kan je zaken ook opbergen in kastjes of schermzakken, maar dat met bezweet/nat gerief doen wordt sterk afgeraden. Al het achtergelaten materiaal kan verwijderd worden. Vanaf heden zal dit ook effectief toegepast worden. Op het einde van elk seizoen moet ook al het schermmateriaal mee naar huis genomen worden.


Info i.v.m. pupillen-tornooien in Duitsland

Pupillen (Schüler twee oudste jaargangen) schermen voortaan elektrisch, en op 5 treffers.

Nu nog volgen in België :-)


SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Deze pagina kan je enkel lezen | Bekijk andere revisies
Laatst bewerkt May 2, 2019 12:29 by Dimitri Hemelsoet (verschil)
Zoek: