Intro

SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Bewerk tekst van deze pagina
Zoek:

Deze pagina heeft tot doel een introductie te geven over het sabelschermen in de Sint-Michielsgilde.

Jongeren die sabel beginnen te schermen, en hun ouders, worden typisch wel een beetje in het diepe gegooid. We vliegen er onmiddellijk in met de lessen/trainingen, en geven niet altijd even veel uitleg van in het begin. Tijdens een jaarlijkse vergadering leggen we wel uit wat onze aanpak is, maar om van die vergadering af te weten en/of er naartoe te (durven?) komen, moet je vaak al een beetje weten hoe het allemaal werkt en hoe je op de hoogte blijft.

Wat we zoal moeten uitleggen is het volgende:

Inhoudsopgave

  1. Visie en praktijk van de sabelwerking van de Sint-Michielsgilde
  2. Wat kunnen de sabelschermers krijgen en wat kunnen zij geven?
  3. Ontwikkeling van een schermer
  4. Trainingen en wedstrijden, materiaal
  5. De trainers, de scheidsrechters, de wapenkapitein
  6. De wiki

Een kort een woordje over dat laatste, de wiki. Dat is in de eerste plaats een gewone website voor Gentse sabelschermers. Je bent er nu naar aan het kijken. Het voornaamste doel van deze wiki is het verstrekken van informatie. Wat er speciaal aan is, is dat elke pagina door iedereen kan worden aangepast. De wiki in zijn geheel bestaat uit heel wat korte pagina's (meer dan 550 op dit moment), die aan elkaar gelinkt zijn door gewone hyperlinks. Door de grote hoeveelheid informatie die verspreid aangeboden wordt, wordt het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Maar net zoals het schermen, leer je het uiteindelijk wel. Deze pagina dient om de nieuweling op een eenvoudige manier de belangrijkste stukjes informatie te geven, zonder dat je moet doorklikken naar andere pagina's.

Visie en praktijk van de sabelwerking van de Sint-Michielsgilde

De Sint-Michielsgilde is de oudste schermclub van de wereld, en de grootste van België. Op sabel en op degen boeken wij zowel nationaal als internationaal zeer mooie resultaten. Op sabel in het bijzonder hebben wij een schermer in de running voor de Olympische Spelen (Seppe), en een paar jongere talenten die daarbij aansluiting willen vinden (vandaag onder meer Alexandra, selectie voor Europese Spelen; Jules-Emile De Visscher, derde op het WK junioren). Wij zijn een sterke club met sterke schermers en we zijn nogal competitief ingesteld.

Onze eerste doelstelling is echter ervoor te zorgen dat elke schermer met plezier en op een zinvolle wijze de schermsport kan beoefenen. We trachten daarom steeds voor iedereen een aangepast aanbod te voorzien, voor schermers die competitief ingesteld zijn, maar even goed voor schermers die het meer recreatief benaderen.

Onze tweede doelstelling is alle jongeren op te leiden tot gezonde, evenwichtige personen met een goede attitude. De schermsport is daarbij dan eerder een middel dan een doel.

Onze derde doelstelling is alle beginnende schermers een goede technische, tactische, fysische en motorische basis te geven.

Onze vierde doelstelling is om schermers die "ervoor willen gaan" naar de top te brengen.

Onze overige doelstellingen staan in het teken van de voortzetting en verbetering van onze werking als club en als sabelgroep.

Jaarlijks houden wij een algemene sabelvergadering waarop alle schermers en ouders uitgenodigd zijn, om de doelstellingen en de resultaten te evalueren en het komende seizoen te plannen.

Wat kunnen de sabelschermers krijgen en wat kunnen zij geven?

In de praktijk vertalen onze visie en onze doelstellingen zich naar activiteiten die behoorlijk uitgebreid zijn:

De lessen of trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers, die zich voortdurend blijven bekwamen in hun vak. De werking wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De trainers trachten zoveel mogelijk te voorzien in begeleiding bij wedstrijden. Voor schermers die zich willen engageren om een hoger niveau te bereiken, worden extra inspanningen gedaan.

Daar staat tegenover dat de schermers en hun ouders aangemoedigd worden om zelf hun steentje bij te dragen bij onze werking. In onze opleiding zit het vormen van nieuwe trainers, scheidsrechters, organisatoren geïntegreerd. Wij hopen dat de meeste schermers ons in één van die hoedanigheden structureel kunnen helpen.

Ontwikkeling van een schermer

Een boutade die vaak gebruikt wordt, is dat het tien jaar duurt om een goede schermer op te leiden. Met de structuur die we nu bij ons hebben, is het realistisch om een normaal getalenteerde jongere inderdaad tot een goed tot zeer goed internationaal niveau te brengen als schermer.

Schermen is een sport waar een veelzijdige persoon het best tot zijn recht komt. Je moet namelijk:

Afhankelijk van de sportieve en intellectuele basis die een jongere heeft op het moment dat hij/zij met schermen begint, onder meer afhankelijk van de leeftijd, en van de trainingsfrequentie en -intensiteit die hij/zij aan de dag kan leggen, kan een beginnende schermer op een paar jaar tijd klaar zijn om mee te draaien met de Belgische top van zijn leeftijdscategorie, en nog een paar jaar later klaar zijn om hetzelfde te doen op internationaal niveau.

Met voldoende regelmatige training vanaf het begin, volstaan een paar jaar ook om een schermer tot een voldoende niveau te brengen opdat hij/zij op een leuke en zinvolle manier op recreatieve basis kan gaan schermen. Dat houdt in dat hij/zij dan minder regelmatig kan deelnemen aan trainingen of wedstrijden en dat toch nog op een goede manier zal kunnen doen. Je kan dan bij wijze van spreken één keer op een jaar eens gaan schermen, zonder bang te moeten zijn dat je van de piste zal geveegd worden. 't Is als rijden met de fiets: je verleert het niet. Maar om dat niveau te halen, moet je wel een paar jaar zeer regelmatig trainen. Dat geldt zeker voor jongeren.

Als je niet recreatief, maar wel competitief op hoog niveau wil geraken, moet de trainingsfrequentie en -intensiteit opgevoerd worden. Bij de cadetten (14-16 jaar) is het allemaal nog niet zo moeilijk, bij de junioren (17-19 jaar) gaat het al een heel stuk sneller en volmaakter, bij de senioren (20 jaar en ouder) ligt de lat erg hoog. We zien dat bij elke overgang naar een hogere leeftijdscategorie een hele stap gezet moet worden om qua niveau terug aan te pikken.

Op topniveau geraken is niet iedereen gegeven. Dat hoeft ook niet natuurlijk. Weet wel dat in het schermen heel veel mogelijk is. Omdat je heel veelzijdig moet zijn, kan je aspecten waar je net wat minder in bent compenseren door andere zaken waar je wel top in bent.

Trainingen en wedstrijden, materiaal

Het ideale traject voor een topschermer is als volgt:

(Als je op de leeftijd van 12 à 14 jaar begint te schermen, leg je dus best onmiddellijk een hogere trainingsfrequentie aan de dag.)

Wij trachten in de mate van het mogelijk iedereen tot aan de drie trainingen per week te krijgen, en dan te bekijken waar we op die manier uitkomen. Afhankelijk van talent en praktische mogelijkheden, is er dan een goede basis om te kiezen voor meer. Als we vijf, zes of zeven dagen per week gaan trainen, is dat in grote mate in samenwerking met de structuur die geboden wordt door de Vlaamse Schermbond.

Daar waar niet iedereen het nodige talent is gegeven, is ook niet iedereen de tijd (in combinatie met school/werk) en middelen gegeven om bovenstaande intensiteit te bereiken. Maar weet dat een succesvolle combinatie wel mogelijk is. Verschillende schermers hebben dat traject in het verleden afgelegd, of zijn nu bezig met dat traject. Het is niet gemakkelijk en je moet er wat voor over hebben, maar het kan wel.

Het schermmateriaal kan gespreid aangekocht worden. Voor de jeugd kan vaak iets tweedehands (helft van de nieuwprijs of minder). Eens de schermer volgroeid zijn de vervangingskosten voor materiaal relatief laag (elektrisch geleidend materiaal, sabelklingen en kabels moeten wel eens vervangen worden).

De trainers, de scheidsrechters, de wapenkapitein

Dit zijn onze trainers:

Al die trainers komen zo veel mogelijk in contact met alle schermers. Het is dus niet zo dat we bepaalde trainers strikt aan bepaalde schermers toewijzen. Wel nemen bij de verschillende groepen andere trainers de leiding, en niet alle trainers zijn op elke trainingsdag aanwezig.

Alle schermers worden van in het begin vertrouwd gemaakt met de arbitrage. Op termijn kunnen schermers interesse tonen om scheidsrechter te worden. Onze club telt een aantal (inter)nationale scheidsrechters:

De wapenkapitein vormt waar nodig een tussenschakel of buffer tussen schermers en trainers (al zijn de trainers steeds het eerste aanspreekpunt, en zijn ze zeer vriendelijk en toegankelijk :-)). De wapenkapitein zorgt ook voor heel wat praktische en administratieve zaken (bijvoorbeeld inschrijvingen tornooien). Onze wapenkapitein is Manon Bloch.

De wiki

In 2005 waren er een tiental actieve sabelschermers, en een trainer die voldoende tijd had om alles in en rond de trainingen te organiseren. Vandaag zijn er een zeventigtal actieve sabelschermers, en acht trainers die echter geen van allen voldoende tijd hebben om zomaar alles te organiseren. Om alles beheersbaar te houden werd een online platform opgezet dat ons het werk zo makkelijk mogelijk moet maken. Dat platform is de wiki.

De wiki is

Elke schermer kan dus niet alleen informatie krijgen, maar kan ook zelf informatie aanleveren. Dat wordt met name nuttig als we praktische zaken zoals deelname aan trainingen en tornooien gaan organiseren. Informatie die een schermer kan aanleveren via de wiki is onder meer:

We trachten elk jaar een opleiding te organiseren voor nieuwe wiki-gebruikers, om hen wegwijs te maken in het gebruik van een wiki in het algemeen, en in de inhoud van onze wiki in het bijzonder.

Wie niet zo lang kan wachten: we zetten hier dan toch twee links naar andere pagina's, laat je maar eens gaan: SiteIndex en RecenteWijzigingen


SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Deze pagina kan je enkel lezen | Bekijk andere revisies
Laatst bewerkt August 29, 2017 14:57 by OlivierAntonis (verschil)
Zoek: