TotterTechniek

SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Bewerk tekst van deze pagina
Zoek:

Context

De totter-techniek dankt zijn verhoogde belangrijkheid aan de nieuwe tijden van de elektrische apparaten. De techniek dient namelijk om remises te vermijden. Deze techniek is maar een klein onderdeel van de technische en taktische overwegingen die in acht genomen moeten worden in de reactie op een aanval die te kort komt en waarop geen directe riposte gegeven kan worden.

Voor we de precieze werking van de totter-techniek bekijken, dient benadrukt dat ze slechts gebruikt moet worden indien de omstandigheden het toebrengen van een onmiddellijke riposte niet toelaten. Het spreekt voor zich dat een onmiddellijke riposte op een aanval die niet toekomt de voorkeur verdient boven het uitstellen van een treffer.

Situering en voorbeelden

Anderzijds moeten we durven toegeven dat een dergelijke riposte niet zo makkelijk is. Als voorbeeld kunnen we de finale van het BK junioren nemen. In het bijzonder tijdens de eerste helft van de wedstrijd heeft Laurent De Trog verschillende aanvallen uitgevoerd over korte afstand (i.e. voor de startlijn van zijn tegenstander), die Seppe onschadelijk maakte door achteruit te springen. Bij minstens drie gelegenheden heeft Seppe daarop een directe riposte uitgevoerd die op zijn beurt te kort kwam of gepareerd werd (in quarte). De moeilijkheid voor Seppe was het spanningsveld tussen het onmiddellijk overnemen van het initiatief en het gevaar getroffen te worden door een remise. Indien je onmiddellijk riposteert, zal een goede tegenstander, zoals in dit geval, geen remise geven, maar trachten afstand te nemen en de riposte te pareren. Indien je niet onmiddellijk riposteert, zal de tegenstander even op zijn/haar slag blijven om te kijken wat er gebeurt, en van daaruit is het zeer gemakkelijk om een remise te zetten. Minder goede tegenstanders zullen vaak als vanzelf een remise geven, omdat hun hand-been cordinatie niet goed is, en hun slag eigenlijk te laat komt (de remise is eigenlijk de voltooiing van hun initile aanval). Wat ook de kwaliteit is van de tegenstander, het effect is dat de riposte van de verdediger in essentie bemoeilijkt wordt door de dreiging van een remise. De riposte moet daarom perfect getimed zijn, en aggressief met voorwaartste beweging gegeven worden.

Hierbij ontstaat nu precies het nut van de totter-techniek: indien niet aan de voorwaarden voor een goed getimede en aggressieve riposte voldaan is (typisch omdat men iets te ver staat, of omdat het lichaamsgewicht te veel op het achterste been ligt (uit evenwicht)), is het risico verbonden aan een directe riposte te groot. In dat geval is het beter geen riposte te geven, maar het initiatief over te nemen met een nieuwe, voorbereide aanval. Herinner u echter dat de tegenstander nog steeds op zijn/haar slag is blijven liggen. Onmiddellijk naar voor te gaan op dat moment is vragen om in de voorbereiding getroffen te worden. De tegenstander moet eerst teruggedrongen worden, vooraleer effectief met de voorwaartse beweging begonnen wordt.

Definitie en gebruik

En precies daar komt de totter-techniek van pas: het is een beweging ter plaatse, of heel lichtjes naar achter, waarbij ervoor gezorgd wordt dat vooral de hand niet geraakt kan worden door een eventuele remise. In het bijzonder indien ter plaatse gewerkt wordt, manifesteert de techniek zich als een licht sprongetje ter plaatse. Bij het overnemen van het initiatief bestaan vervolgens twee mogelijkheden:

Vergelijking met het ThermostaatStapje

Noot tot slot

Bovenstaande beschrijving kan de indruk wekken overdreven gedetailleerd te zijn, of als grap bedoeld te zijn of gewoon stom. Ongetwijfeld heeft elk van die interpretaties zijn verdiensten. Maar ik zou jullie toch aanbevelen je de beschreven situaties te visualiseren en te bedenken dat je ze zelf toepast, in meer of minder verfijnde vorm, en te bedenken hoe je je uitvoering en aanwending ervan kan verbeteren. Dergelijke visualiseringen spelen een belangrijke rol in de sportpsychologie. Dat heeft zelfs een naam geloof ik, maar die kan ik mij niet direct herinneren. 'k Zal bij gelegenheid eens door mijn cursus bladeren :-) -- Olivier


CategorieSchermen

SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Deze pagina kan je enkel lezen | Bekijk andere revisies
Laatst bewerkt April 7, 2010 13:12 by OlivierAntonis (verschil)
Zoek: